Христина Колева - студентка в НСА "Васил Левски" - профил в Pomagalo.com

Приятели (1)

Материалите на kolevina
Lost connection to MySQL server during query
SELECT `t`.`text_id` AS id, `t`.`title`, `ts`.`date_added`, `ts`.`moderator_id`, `ts`.`moderation_date`, `ts`.`del_reason`, `ts`.`user_id`, IF(`ts`.`del_reason` <> 0, 2, IF(`ts`.`moderation_date` <> 0 && `ts`.`del_reason` = 0, -1, 0)) AS `status` FROM `texts_upload_stats` AS `ts` JOIN `texts_upload_stats_titles` AS `t` ON `t`.`user_id` = `ts`.`user_id` AND `t`.`text_id` = `ts`.`text_id` WHERE `ts`.`user_id` = 625877 AND `ts`.`status` <> 4 ORDER BY `ts`.`date_added` ASC Pomagalo.com
Внимание!
Съжаляваме, но се получи проблем при опит да доставим нужната ви информация. Моля, опитайте отново.

« към сайта